Едукативни кутак, Историја музике, Музиколошка истраживања

Александар Серов и Рихард Вагнер: статус музичке драме у руској музичкој критици

Улогу музике у Русији XIX века је важно сагледати у историјском и друштвено-културолошком контексту, јер то даје могућност да се у ширем оквиру прати развој музичке критике и допринос Александра Николајевича Серова, што је основна тема овог рада. Положај Серова, једног од првих професионалних музичких критичара у Русији, биће одређен на основу посматрања из два… Прочитајте више Александар Серов и Рихард Вагнер: статус музичке драме у руској музичкој критици

Едукативни кутак, Историја музике

Vagnerova razmišljanja o nemačkoj operi

U eseju ću se baviti poređenjem dva Vagnerova (Rihard Vagner, 1813-1883) teksta o nemačkoj operi. Prvi je iz njegovih dela koja su objavljena posthumno (napisan 1834. godine), a drugi tekst sadrži odlomke pisama koje je Vagner upućivao prijateljima (napisan 1851. godine). Analiziranjem oba teksta videćemo kako se  Vagnerovo mišljenje razvijalo kroz skoro dve decenije. Rihard… Прочитајте више Vagnerova razmišljanja o nemačkoj operi