Музиколошка истраживања

Утицај руске традиције и оријентализма на оперу „Славуј“ Игора Стравинског (1)

*Текст представља краћу верзију мог рада објављеног у зборнику Музички идентитети и европска перспектива 2: Интердисциплинарни приступ, Музиколошке студије: електронска издања, Београд, Факултет музичке уметности, 2017. Игор Стравински (1882–1971), један од најпознатијих руских композитора двадесетог века, написао је преко сто композиција. Предмет ове студије је његова опера Славуј, а циљ је сагледавање утицаја руске традиције… Прочитајте више Утицај руске традиције и оријентализма на оперу „Славуј“ Игора Стравинског (1)

Публикације и презентације

Публикације и презентације

2018 – Презентација мастер рада Рад Музичке школе „Живорад Грбић“ крајем XX и почетком XXI века са освртом на музички живот града у свечаној сали Музичке школе Живорад Грбић поводом Дана школе Електронско издање рада налази се на сајту ваљевске музичке школе: http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/616-master-rad-tijane-citakovic-o-ms-zivorad-grbic 2018 – Тијана Читаковић, Савршенство хорске музике на III ХорФесту у организацији… Прочитајте више Публикације и презентације