Мастер рад

Мастер рад „Рад Музичке школе Живорад Грбић у Ваљеву са освртом на музички живот града“ одбрањен је у фебруару 2018. године на Факултету музичке уметности у Београду. Велику захвалност дугујем менторки др Соњи Маринковић на несебичној помоћи и подршци.

Предмет и циљ рада: Предмет мог мастер рада је истраживање делатности Музичке школе Живорад Грбић у Ваљеву, са акцентом на последње године XX и почетак XXI века. Моје интересовање за овај истраживачки подухват било је двоструке природе. С једне стране, имала сам личну амбицију да истражујем рад школе коју сам похађала и у којој сам стекла прва знања важна за будуће професионално усмерење, тако што бих се осврнула на друштвено-културални контекст и музички живот родног града. С друге стране, осетила сам се дужном да дам допринос у области истраживања националне историје музике. Циљ је истражити и сагледати у којој мери је развој једине музичке школе у Ваљеву утицао на развој музичког живота у овом граду.

Методологија истраживања: Методолошки приступи у раду су историјски, аналитички и теоријски. Бројни чланци и књиге о историји Ваљева послужили су као главна полазишта приликом контекстуализације развоја музичког школства у овом граду. Критички осврт на музиколошке текстове о институционализацији музичког школства утицали су на одређивање места које ваљевска школа заузима у Србији. На основу архивских докумената установљено је на који начин функционише рад школе, како су се развијали нови одсеци, какве педагошке методе су примењиване и колика је заступљеност јавних наступа ученика и професора школе.

Рад можете преузети на следећем линку: http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/616-master-rad-tijane-citakovic-o-ms-zivorad-grbic